Po polsku na Wyspach

0,00 GBP
Brutto

Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych”

red. Katarzyna Zechenter

Wielu Polaków, którzy zdecydowali się osiedlić w Wielkiej Brytanii, wychodzi z założenia, że znajomość polszczyzny nie jest dla ich dzieci kwestią niezbędną, zwłaszcza że mówią płynnie po angielsku. Autorzy poradnika „Po polsku na Wyspach” starają się przekonaćże nic bardziej mylnego: umiejętność komunikowania się w tym języku staje się coraz bardziej pożądana przez brytyjskich pracodawców, gdyż nie tylko pozwala porozumieć się z polskojęzycznymi klientami, lecz wskazuje także na pewne poszukiwane w pracowniku cechy charakteru.

Badania wskazująże dzieci dwujęzyczne lepiej przyswajają wiedzę, a funkcjonowanie w dwóch kulturach pozwala im patrzeć na świat z dwóch odrębnych perspektyw, poszerzając dzięki temu zakres jego rozumienia, rozwijając pamięć, umiejętność kojarzenia i myślenia.

Autorzy w kilku rozdziałach szczegółowo uwypuklają zalety płynące z nauki języka polskiego, który obecnie jest drugim – po angielskim – najczęściej używanym językiem w Anglii i Walii.

Celem, jaki przyświeca pomysłodawcom książki, jest uświadomienie polskim rodzicom, jak ważne jest zaszczepienie w dzieciach miłości do polszczyzny, która, jak pisał Czesław Miłosz, „jest zobowiązaniem”.

Redaktor książki, Katarzyna Zechenter, podkreśla, że ważnym elementem są Polskie Szkoły Sobotnie, dzięki którym młodzi Polacy mogą integrować się ze swoimi rodakami, nie tylko poprzez wspólną pracę, ale także zabawę.

Autorzy poradnika odpowiadają na wszystkie dręczące młodych rodziców pytania, udzielają wskazówek, w jaki sposób zainteresować dziecko polszczyzną, jeśli wszyscy koledzy ze szkoły mówią w zupełnie innym języku. Ciekawym dodatkiem jest lista książek, aplikacji czy zabaw przydatnych podczas nauki, które pomagają zaszczepić w dziecku miłość do książek i polskiego dziedzictwa kulturowego.

Po polsku na Wyspach” ma posłużyć polskim rodzicom jako zbiór porad, w jaki sposób nauczać języka ojczystego swoich dzieci. Przekonuje, że migracja i funkcjonowanie w dwóch kulturach pociąga ze sobą szereg korzyści, nie tylko w sferze zawodowej, ale także prywatnej.

W obliczu rosnącej populacji obywateli polskich w Wielkiej Brytanii poradnik ten jest książką ważną i potrzebną. Przypomina, żbilingwizm zawsze jest bogactwem i trampoliną do szybszego oraz bardziej wszechstronnego rozwoju, nigdy zaś obciążeniem.

Ilość
Dostępny

PSS00388